Gun shop Gun shop Gun shop Gun shop
НАЧАЛО » Оръжия за колекционери « Назад
КАТАЛОГ
Оръжия за колекционери


Оръжия за колекционери

Тази група продукти се предлага за продажба на физически лица, след като се снабдят с разрешение за покупка от Служба КОС при МВР.

Наредба от 15.04.2011г. за реда за обезопасяване от нежелателен достъп и сработване по предназначение на огнестрелни оръжия за културни цели и КОЛЕКЦИОНИРАНЕ

В сила от 11.07.2011г. и издадена от МВР, обнародвана в Държавен вестник броой 36 от 10.05.2011

Обезопасяване от нежелателен достъп и сработване по предназначение включва изпълнението на организационни и технически изисквания, на които трябва да отговарят огнестрелните оръжия за колекциониране.

 1. В патронника и в част от канала на цевта се набива плътно тяло от цветен метал, дължимата на учатъка от тялото, който се набива в цевта, следва да е минимум 10мм, осигуряваща невъзможност от отстраняване при натис (опън) със сила 100 N, а дължината на останалата част, следва да е равна на 2/3 от дължината на патронника; силата на натиск се прилага в посока, обратна спрямо посоката на набиване, и се измерва с тежест от 100 N или с динамометрично устройство, осигуряващо същата сила.

2.Демонтират се ударните игли на образците, които позволяват демонтаж; ударните игли се съхраняват отделно от оръжието.

3.Действията по т.1 и 2 се извършват задължително и за резервните части на оръжието, ако има такива.

Обезопасяването се извършва от оръжеен майстор, който съставя Протокол за това.

Придобитото огнестрелно оръжие за колекциониране, подлежащо на транспортиране в ЕС или транспортиране с цел износ, се обезопасява съгласно предоставените технически изисквания (схеми, чертежи, технологични карти, задания и др.) съобразно законодателството на съответната държава и гарантирано с необходимите документи.

 Показани 1 - 1 (от 1 Продукта)   Страници: 1

БМП-1
БМП-1
БМП-1
136 000 лв.

Показани 1 - 1 (от 1 Продукта)   Страници: 1

Copyright © 2010 W Trading - Всички права запазени